Polytex průmyslové kompozity

Komplexní vzdělávací program pro klíčové zaměstnance

Komplexní vzdělávací program pro klíčové zaměstnance
4.3.2016
I v letošním roce získal POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. dotaci z Evropského sociálního fondu pro projekt vzdělávání. Dotace byla poskytnuta z operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost". Oficiální název projektu: "Komplexní vzdělávací program pro klíčové zaměstnance společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o." reg. č. CZ.1.04./1.1.04/92.00174.

První etapa vzdělávání začala v květnu 2013 a projekt bude probíhat do října 2014.

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na specifické vzdělávání klíčových zaměstnanců společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. s důrazem na prohloubení technické kvalifikace zaměstnanců u dělnických a THP profesí a dále na zvýšení zejména měkkých znalostí a dovedností u osob podílejících se na řízení společnosti. Jedná se o regionální projekt o délce 18 měsíců.
Snahou nás, jakožto žadatele o dotaci, je adaptovat se na nově vzniklé podmínky na trhu (kvalita práce, certifikáty) a udržet si vlastní konkurenceschopnost zejména v oblasti specializovaných dodávek potrubních systémů v chemickém průmyslu a odsíření v oblasti energetiky.

Hlavní cíle projektu:

  1. Navrhnout a realizovat jeden nový vzdělávací program pomocí vlastních kapacit.
  2. Rozvíjet zejména odbornou kvalifikaci klíčových zaměstnanců ve vazbě na konkrétní výrobní činnosti žadatele s cílem dosažení jednotného standardu znalostí a dovedností kladených na výkon jednotlivých profesí ve firmě a získání požadovaných kvalifikací ze strany zákazníka.
  3. Zajistit kontinuální rozvoj vzdělávání dvou osob managementu společnosti zahrnující zejména manažerské dovednosti a měkké dovednosti (kompetence).

Školeními projdou tři cílové skupiny zaměstnanců:

  1. Management firmy (řízení, ekonomika, obchod)
  2. THP (inženýrská činnost, vývoj, technologie, projekce)
  3. Pracovníci realizace zakázek (výroba, montáže)
KDE NÁS NAJDETE
Zvětšit mapu
frame-scrollup