Polytex průmyslové kompozity

Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.
2.6.2017
V letošním roce získala naše společnost dotaci z Evropského sociálního fondu pro projekt vzdělávání. Dotace byla poskytnuta z „Operačního programu Zaměstnanost". Oficiální název projektu: " Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE s.r.o." reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004607.

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Název projektu:  Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004607

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2019

Financování projektu: 85% z Evropského sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu ČR

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Celý projekt je vnitřně rozdělen do 6 jednotek – vzdělávacích modulů:

  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělání

Účelem a cílem projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

KDE NÁS NAJDETE
Zvětšit mapu
frame-scrollup