Polytex průmyslové kompozity

Kanalizační potrubí a šachtice

Kanalizační potrubí z vinutých skelných laminátů slouží k budování beztlakových a tlakových kanalizačních systémů pro splaškové i chemicky agresivní odpadní vody, rozvody užitkové i pitné vody. Trubní systém je optimalizován pro uložení pod úrovní terénu (v zásypu).

Popis
Trubní kanalizační systém ze skelných laminátů tvoří komplexní systém, umožňující pružné navrhování a výstavbu stok. Obsahuje vlastní trouby s hrdlovými spoji, kolena, T-kusy, redukce, příruby, odbočky, kanalizační šachtice. Trubní materiál je vyroben technologií strojního vinutí, tvarovky převážně technologií kontaktní laminace. Vhodným výběrem materiálů lze modifikovat vlastnosti výrobku dle požadavků konkrétní lokality (elektrická vodivost, nehořlavost, zvýšená chemická odolnost, apod.).
V současné době je výroba kanalizačního potrubí z technologických důvodů pozastavena.

Zpět
KDE NÁS NAJDETE
Zvětšit mapu
frame-scrollup