Polytex průmyslové kompozity

Podzemní nádrže

Válcové části nádrží jsou opatřeny masivními žebry pro posílení statiky. Nádrže jsou opatřeny přivinutými ocelovými kotevními úchyty, umožňujícími kotvení k podkladu (obvykle betonový základ). Nádrže se zasypávají štěrkopískem nebo tříděnou zeminou, zbavenou větších kamenů.

Konstrukčně mohou být řešeny jako jedno- nebo dvouplášťové, s permanentní kontrolou těsnosti pomocí kontrolního prostoru uvnitř stěny nádrže.

Objem i konstrukční detaily, jako počty a velikost revizních otvorů, vstupy a výstupy, zvláštní požadavky na uchycení technologických zařízení aj., bývají zpravidla řešeny podle požadavků odběratelů. Výroba takových nádrží se provádí technologií navíjení na trny, čímž se získá válcová část nádrže a na formách se vyrábí dno a víko nádrže.

Objemy nádrží vycházejí z délky a průměru nádrží, problémem není ani objem 100 m3, příp. vícekomorový systém nádrží. Velikost nádrží je omezena rozměrovou řadou válcových profilů. V současné době jsme schopni vyrobit nádrže až do průměru 4 000 mm.

Podzemní nádrž na pitnou vodu DN3000
Dosazovací nádrž DN3000
Zpět
KDE NÁS NAJDETE
Zvětšit mapu
frame-scrollup